+3 (725) 971-51-45 :: +38 (097) 75-67-398 :: geddiscovery@gmail.com
ind_pr.png

Проблеми, над якими ми працюємо

  • Освітні системи, які існують сьогодні, вичерпали свої можливості. Вони були розроблені для масової школи і масової освіти з метою ліквідації безграмотності в найкоротші терміни. Основні ознаки цієї системи - відсутність індивідуалізації, ігнорування особистісних особливостей.
  • Основне протиріччя сучасної системи освіти: дітей 21 століття вчать вчителі 20 століття за технологіями 19 століття (з виступу Л. Гриневич);
  • Сьогодні основна увага прикута до змін в освітніх технологіях. Їхня кількість стрімко збільшується. Незважаючи на велику різноманітність нових освітніх технологій, загальними рисами є акцент на розвиток особистості, виявлення природних талантів і здібностей дітей, відхід від жорсткого оцінювання і зрівнялівки, перехід до оцінювання досягнень.
  • Змінюється зміст освіти - від вивчення фактів і заучування даних йде перехід до компетентнісного підходу в навчанні, перехід до навчання ключових життєвих компетенцій. У зв'язку із цим змінюється структура освітнього наповнення і предметів, що вивчаються.
  • І всі ці глобальні зміни є непосильною ношею для вчителів, які отримали традиційну педагогічну освіту і підготовлені навчати дітей у масовій школі за традиційною класно-урочною системою, за системою поглядів на методи навчання, які не розуміють принципових відмінностей суб'єкт-суб'єктного навчання, методики тьюторства і її відміну від зазубрювання, які не розуміють суті компетентнісного підходу і не знайомі або не поділяють ідеї зміни структури предметів за ключовими компетенціями.
  • Таким чином величезною проблемою реформування освіти є відсутність вчителів, здатних працювати з урахуванням зміненого соціуму, з мисленням сучасних дітей, вчителів з новим набором компетенцій вчителя 21 століття.
  • Процес реформування системи та структури підготовки майбутніх вчителів почався набагато пізніше спроб і починань з реформування системи освіти та освітніх технологій. Навіть при тому, що зараз деякі західні вузи змінили програму підготовки майбутніх вчителів, ми маємо величезну кількість вже працюючих вчителів зі старою системою знань і цінностей, які не мають необхідних компетенцій для навчання та комунікації з дітьми 21 століття.
  • Величезною проблемою в учительському середовищі є відсутність мотивації особистісного зростання, пасивність, традиційний тиск адміністративно-управлінського апарату на свободу вибору вчителя і небажання скористатися цією свободою, відстоювати її. Діяльність вчителя настільки зарегульована, що сам учитель постійно перебуває в стані стресу і роздратованості, що негативно впливає на навчальний процес в цілому. Тільки вільний, активний, позитивний вчитель може об'єднати навколо себе дітей, батьків, домогтися поваги соціуму і держави

ind_pr_2.png

Наша місія

зміна системи підготовки вчителів України та інтеграція українського вчительства в глобальне освітнє співтовариство; підняття статусу вчителя на гідний рівень у суспільстві


man.png
GedDiscovery - це довготривалий проект, який розрахований на активну співпрацю із зацікавленими шарами соціуму, усвідомлюють, що саме освіта є потужним інструментом змін. Якісна освіта здатна змінити світ на всіх рівнях - від мікрорайону школи до держави в цілому. Програма проекту буде знаходити своє втілення в серії послідовних, взаємопов'язаних і взаєморозвиваючих подій (міні-проектів). Кожен проект буде мати свої тимчасові рамки, але результати кожного попереднього проекту стануть підгрунтям (базою) для майбутніх.

GEdDiscovery для вчителя- це:
– вікно у світ нових освітніх технологій
– дорога до знань і навичок
– можливості професійного та особистісного зростання
– тріумф перемоги над собою
– еврика нового кола спілкування

Кого ми бачимо партнерами програми?
Тих, хто розуміє важливість освіти на рівнях від глобального суспільства до конкретної дитини: громадянські організації та спілки, об’єднання небайдужих батьків, зацікавлені бізнес-кола та соціально активну спільноту.