+3 (725) 971-51-45 :: +38 (097) 75-67-398 :: geddiscovery@gmail.com

Ті, кому потрібен 1 млн доларів, — на старт, увага, руш!

on . Posted in Наші публікації

В. І. Садкіна, головний редактор журналу «Педагічна майстерня»
серпень 2015 р.

Що так е Global Teacher Prize?

«Ви знаєте вчителя, який заслуговує на визнання і пошану? До- поможіть нам знайти видатного вчителя, який заслуговує на світове визнання», — так написано на головній сторінці сайта, що висвітлює хід проведення та результати унікальної події. От і сталося, нарешті з’явилася організація, яка має намір гідно оцінити складну й надзвичайно відповідальну роботу педагога.

Global Teacher Prize — це щорічна премія в розмірі 1 млн доларів США, яку вручає фонд Varkey GEMS Foundation найвидатнішому вчителю. Премію присуджують тільки одній людині (ані школі, ані громадській організації, ані будь-якій іншій корпоративній установі). Тільки один учитель, який має передові погляди, виявляє до дітей терпіння і любов, надихає учнів і оточуючих, отримає гідну премію.

Уперше Фонд Varkey Foundation вручив премію Global Teacher Prize 2014 року, щоб підвищити престиж професії вчителя в усьому світі. Мета, яку декларує фонд, — висловити вдячність найкращим учителям, які власною працею надихають своїх учнів і все суспільство. Засновники Фонду вірять, що якісна освіта дозволяє розкрити потенціал молоді, а статус учителя в суспільстві є ключем до нашого спільного успішного майбутнього.

Цю премію називають аналогом Нобелівської премії в освітній га- лузі. Її присуджують під патронажем Його Високості Шейха Мохам- меда Бін Рашида Аль-Мактума, віце-президента та прем’єр-міністра ОАЕ, правителя міста Дубай. Премія підкреслює важливість професії вчителя й підтверджує, що педагоги всього світу заслуговують на ви- знання і вшанування.

Хто мо же бути номінований на цю премію?

Премію Global Teacher Prize можуть отримати вчителі, які працюють у цей час в установах обов’язкової середньої освіти з дітьми у віці від 5 до 18 років. Директори шкіл, які виконують обов’язки вчителів, також мо- жуть подавати заявки. Право на участь мають учителі із частковою зайнятістю та викладачі онлайн-курсів. Премія може бути присуджена вчи- телям, які працюють у школах будь-якого типу й (відповідно до місцевих законів) у будь-якій країні світу. (Докладніше в «Положеннях і умовах».)

Коли «дедлайн» і як це зробити?

Прийом заявок закінчується 10 жовтня 2015 року. Академія Global Teacher Prize обере переможця в січні 2016 року, а офіційно його оголосять на форумі Global Educationand Skills Forum у Дубаї в березні 2016 року. Учителі заслуговують на визнання за те диво, яке вони дарують світу щодня. І тепер кожен може номінувати на премію вчителя, який відкрив йому дивовижний навколишній світ і дав путівку в життя.

Щоб знайти гідного кандидата, поставте собі такі запитання: 

 • Що дав вам найкращий учитель, чого не зміг дати ніхто інший? 
 • Що би ви хотіли сказати своєму вчителеві?

Отже, для участі в Global Teacher Prize слід зробити два кроки.

1. Номінувати вчителя, який відповідає крите- ріям конкурсу. Номінувати може будь-яка людина — директор школи, батьківський ко- мітет, колеги. Звісно, номінант має бути поін- формований про цю дію. Учитель, якого номі- нували, має подати заявку на премію.
2. Номінований на премію вчитель вносить власні дані у форму заявки. (Заявка на сайті кон- курсу www.Global Teacher Prize.org)

Сайт конкурсу має сім робочих мов, зокрема російську, тому для номінантів премії немає мовного бар’єру.

Хто став першим переможцем?

У перший рік заснування премії Global Teacher Prize було отримано 5 тис. заявок зі 127 країн світу, що викликало величезну зацікавленість ЗМІ всього світу. На форумі Global Educationand Skills Forum 2015 року переможцем із десяти видатних фіналістів обрано американського вчи- теля Ненсі Етуелл, викладача Центру навчання та розвитку в штаті Мен (США). Кожен із десяти фіналістів — видатний професіонал у своїй галузі, який із радістю ділиться з колегами передовим досвідом і демонструє дивовижну відданість профессіі. (Про досягнення та успіхи десяти фіналістів читайте за посиланням: http://www.sunnyvarkey.com/global-teacher-prizetop-10-finalists про переможців.)

Один із почесних гостей форуму Білл Клінтон привітав фіналістів та поділився власними спогадами про важливу роль учителів у своєму житті: «Учителі вчили мене запам’ятовувати та узагальнювати, розуміти та уявляти, думати та мріяти».

Навіщо подавати заявку на премію Global Teacher Prize?

Номінування на премію Global Teacher Prize — це можливість національного та міжнародного ви- знання ваших особистих досягнень і заохочення видатних претендентів у кожному регіоні (50 пів- фіналістів). Окрім цього 10 фіналістів отримають запрошення на форум Global Educationand Skills Forum у місті Дубай 2016 року. Переможець отримує премію Global Teacher Prize у розмірі 1 млн доларів США. Фіналісти стають «послами від освіти», і фонд Varkey GEMS Foundation представляє їх організаціям, які зможуть підтримати проекти, надані учасниками.

Хто обирає фіналістів премії?

Переможця обирає авторитетна Академія Global Teacher Prize, у складі якої — директори шкіл, фахівці в галузі освіти, коментатори, журналісти, посадові особи, підприємці у сфері технологій, директори компаній і науковці з усього світу. На сайті Global Teacher Prize можна ознайомитися з учасниками цієї Академії.

Критерії відбору номінантів

1. Визнання досягнень учителя в школі та за її межами учнями, колегами, директорами шкіл або представниками широкої громадськості.

Приклад
За допомогою місцевих/національних нагород учителям; через визнання пресою на місцево- му/національному рівні або в науково-методичних публікаціях; через рекомендації або схвальні відгуки успішних учнів, колег, директорів шкіл; через активне членство високого рівня в незалежній організації або раді, діяльність яких спрямована на вдосконалення освітніх функцій.

2. Популяризація професії вчителя й мотивація молодих людей до отримання цієї професії через публікації статей, ведення блогів, участі в роботі ЗМІ, соціальних кампаніях ЗМІ, заходах або конференціях.

Приклад
Через навчання або наставництво вчителів у школі чи педагогічному коледжі; (приклади ро- боти, виконаної вами для підвищення престижу професії вчителя у вашій країні).

3. Застосування інноваційних та ефективних ме- тодів навчання.

Приклад
За допомогою інноваційних технологій або не- стандартних методик навчання.

4. Досягнення наочних результатів у навчанні учнів.

Приклад
Підвищення оцінок і відвідуваності, поліпшення поведінки учнів; високі результати учнів у професійному середовищі.

5. Досягнення за межами школи, що формують унікальний і видатний образ професії вчителя та інших професій.

Приклад
Визнання через ЗМІ, громадські нагороди, ви- ступи, семінари; членство в місцевих організаціях. (Як номінант готує учнів під час навчання до реального життя за межами школи? Що в розумінні номінанта є життєвим успіхом?)

6. Виховання дітей у напрямі глобалізації, з повагою до загальнолюдських цінностей і підготовка до життя, де діти будуть взаємодіяти з представниками різних віросповідань, куль- тур і національностей.

Приклад
Наприклад, через установлення зв’язків зі шко- лами в інших регіонах світу й реалізацію програм обміну. (Поясніть власний філософський підхід до формування в учнів світогляду людей, які живуть в епоху глобалізації. Як ви визначаєте успіх?)

Щодо фонду-організатора

Фонд Varkey Foundation — це некомер- ційна благодійна організація, заснована Сан- ні Варкі (Sanny Varkrey), фундатором компанії GEMS Education ( Global Education Management Systems). Фонд здійснює роботу в трьох напрямах для побудови майбутнього, у якому якісна освіта буде доступною кожному.

1 Доступність освіти

Основні зусилля фонду спрямовані на надання дітям більш широкого доступу до освіти. Наприклад, фонд здійснив ремонт 16 шкільних будівель у нетрях Кібери (Кенія), співпрацює з недержавною організацією Pratham для будівництва 12 навчальних центрів у сільських районах Індії.

2 Підвищення кваліфікації вчителів

«Будь-яка освітня система ефективна настільки, наскільки ефективні вчителі, які працюють у ній». Фонд повністю підтримує цю думку Лорда Адоніса, який надав звіт Global Teacher StatusIndex 2013 року. Саме тому фонд використовує понад піввіковий досвід викладання своїх педагогів, щоб допомогти вчителям усього світу в підвищенні кваліфікації. Наприклад, один з успішних проектів — підвищення кваліфікації понад 12 000 учителів у розташованих на південь від Сахари країнах Африки та 8000 учителів у Гані.

3 Інформаційно-пропагандистська діяльність

Учасники фонду, досвідчені педагоги, уважають, що у сферу його відповідальності входить активний перегляд і зміна сучасної глобальної політики у сфері освіти. Фонд тісно співпрацює з освітніми організаціями та іншими фондами, відкрито висловлює власну думку щодо ключових проблем освіти й виступає на підтримку змін, серед яких визнання заслуг видатних педагогів, боротьба за право на освіту дівчат і жінок. В інтересах освіти фонд звернувся до представників приватного бізнесу із закликом підтримати освітні ініціативи та створив такі кампанії, як Global Teacher Prize та Business Backs Education, про які дізналися багато прихильників змін у всьому світі.

Про Санні Варкі

Санні Варкі (Sanny Varkey, www.varkeyfoundation. org) входить у список Форбс як люди- на, яка заробила 2,1 млрд доларів (2015 рік) за комерційні проекти в освіті. Sanny — син емігрантів-учителів з Індії, родина якого 1959 року переїхала до ОАЕ. Sanny створив найбільшу у світі мережу приватних шкіл (130) у десяти країнах світу (зокрема ОАЕ, Великобританія, Індія, Кенія, Уганда, Сінгапур, США).

GEMS школи Варкі створюються в різних цінових категоріях, щоб задовольнити всі сегменти ринку й урахувати рівень доходів населення. У дорожчих школах — просторі майданчики й за- няття для привілейованих — гольф і теніс, кіль- кість учнів у класі невелика.

Якості освіти в школах досягають завдяки професіоналізму найкращих учителів, які на- вчені ефективно й економно використовувати час і простір у процесі занять. Підготовку вчителів у компанії здійснюють власними силами, що є одним з ефективних напрямків діяльності компанії GEMS (освітні послуги та консультації зокрема на міжнародному та національному рівнях). Політика GEMS шкіл спрямована на те, щоб запропонувати цілісну освіту й прищепи- ти учням цінності альтруїзму й добродійності. GEMS освіта виховує учнів на кшталт заохочен- ня загальнолюдських цінностей та лідерських якостей, створює атмосферу мультикультураліз- му й підкреслює важливість поваги до різнома- нітності світу.

І ще...

Одним з «особливих» гостей Edcamp-2015 України був Марк Тюррелл — виконавчий директор конкурсу Global Teacher Prize. Марк розповідав про премії конкурсу, його фіналістів і закликав учителів України брати участь у цьому конкурсі. Торік лише 17 учителів подали заявки на приз російською мовою (мається на увазі із країн пострадянського простору), один учитель з України наблизився до числа півфіналістів. Тому Марк сказав: «Колеги, спробуйте власні сили... Під лежачий камінь вода „„Санні Варкі не тече!». Якщо сам виконавчий директор конкурсу закликає... А раптом найкращий учитель світу 2015 року (або 2016) працює разом із вами в одній школі? Подивіться уважно довкола...

Премія Global Teacher Prize фонду Varkey GEMS Foundation

Положення та умови

Беручи участь у конкурсі («Конкурс»), кожна особа, яка подає заявку або номінування на пре- мію («Здобувач»), зобов’язується й погоджується виконувати такі положення та умови.

1 Вступ

Фонд Varkey GEMS Foundation («VGF») засновує премію Global Teacher Prize в розмірі 1 млн доларів США («Премія»), щоб віддати данину професії вчителя й підтримати високі стандарти навчання. Премію присуджуватимуть під патронажем Його Високості Шейха Мохаммеда Бін Рашида аль-Мактума, віце-президента та прем’єр- міністра ОАЕ, правителя міста Дубай. Заявки приймають до 10 жовтня 2015 року. Переможець буде оголошений на форумі Global Educationand Skills Forum 2016. Аудит процесу відбору здійснюватиме Price Waterhouse Coopers.

2 Право на участь

Для участі в конкурсі Здобувач має:

 • бути не молодшим 18 (вісімнадцяти) років на момент подання заявки;
 • викладати або надавати освітню підтримку учням у віці від 5 до 18 років у шкільному закладі;
 • не мати заборон на участь у Конкурсі або отримання Премії згідно з чинним законодавством;
 • не мати судимості;
 • не накликати своєю поведінкою (шляхом дій або бездіяльності) на професію вчителя або фонду VGF, його афілійованих осіб чи директорів, посадових осіб, співробітників, агентів або філії («Учасники VGF») погану славу (виключно на розсуд VGF);
 • не бути одержувачем Премії раніше;
 • не бути співробітником або консультантом Групи компаній GEMS Group або близьким родичем такого співробітника чи консультанта.

3 Як узяти участь

Для участі в Конкурсі необхідно заповнити заявку та виконати інструкції на веб-сайті www.GlobalTeacherPrize.org

4 Критерії відбору

Журі оцінюватиме Претендентів за такими критеріями:

 • визнання досягнень учителя в школі та за її межами учнями, колегами, директорами шкіл або представниками широкої громадськості; 
 • виховання дітей у напрямі глобалізації та підготовка їх до життя, де вони будуть взаємодіяти з людьми різних віросповідань, культур і національностей; 
 • застосування інноваційних та ефективних методів навчання й досягнення наочних результатів у навчанні учнів; 
 • розробка й спільне використання передових інноваційних методів керівництва, що підвищують доступність якісної освіти й навчання для дітей, які виросли в різних соціальних умовах;
 • стимулювання інших до освоєння професії вчителя; 
 • досягнення за межами школи, що формують унікальний і видатний образ прекрасної професії вчителя;
 • унесок у суспільне обговорення професії вчителя шляхом публікації статей, блогів, участі в роботі ЗМІ, соціальних кампаніях ЗМІ, заходах або конференціях.

5 Процес відбору

Перше засідання журі («Комітет премії») відбудеться в жовтні-листопаді 2015 року, і на ньому спочатку оберуть півфіналістів (50 номінантів), потім з них оберуть 10 фіналістів. Після цього на підсумковому засіданні журі буде обраний переможець за підсумками додаткового скринінгу, перевірки кваліфікації, рекомендацій та довідкової інформації.

6 Після вибору переможця

 • Премію виплачуватимуть рівними частинами щорічно по 100 тис. доларів США впродовж 10 (десяти) років за умови утримання будь-якого податку згідно з чинним законодавством. 
 • Упродовж цих 10 (десяти) років переможець не повинен своєю поведінкою (шляхом дій або бездіяльності) плямувати репутацію професії вчителя або Учасників фонду VGF (виключно на розсуд VGF).
 • Переможець зобов’язаний відвідувати консультації з фінансових питань, що безкоштовно надає VGF. 
 • Упродовж 5 (п’яти) років після отримання Премії переможець зобов’язаний: продовжувати викладати або надавати освітню підтримку учням у віці від 5 до 18 років у шкільному закладі й виконувати обов’язки Всесвітнього посла VGF. Виконання обов’язків Всесвітнього посла VGF включає, крім іншого, відвідування заходів, виступи в ЗМІ, проведення навчання та виконання інших обов’язків у неробочий час, у вихідні та/або у свята. VGF буде оплачу- вати всі поїздки й проживання та займатися їх організацією.

7 Умови та обмеження

 • Один Претендент може подати тільки одну заявку. 
 • Здобувачі, що не стали лауреатами премії, не отримають повідомлення. Подані заявки не повертають.
 • Здобувачам не відшкодовують кошти, витрачені у зв’язку з поданням Заявки. 
 • VGF не несе відповідальності за зникнення, запізнення або неправильний напрямок заявок.
 • Подаючи Заявку, Здобувачі надають VGF право на ексклюзивну, безвідкличну, безкоштовну, міжнародну ліцензію на використання та зміну Заявки (повністю або частково) у комерційних та інших цілях без оплати чи іншої винагороди для використання в будь‑яких засобах інформації (відомих зараз або відкритих згодом) на безстроковій основі в дозволених законом рамках.
 • Беручи участь у цьому Конкурсі, кожен Здобувач назавжди звільняє Учасників VGF від будь- яких зобов’язань і відповідальності за позовами, підстав для позовів, претензій і будь-яких вимог («Претензії»), що пов’язані з Конкурсом. Здобувач також звільняє Учасників VGF від відповідальності за всіма претензіями, пред’явленими третіми особами у зв’язку з участю Претендента в цьому Конкурсі або порушенням Здобувачем будь-якого з «Положень і умов». 
 • Здобувачі заявляють, що вони володіють: усіма правами інтелектуальної власності на всі матеріали, що містяться в їх Заявці, і правом надання цих матеріалів і описаної тут ліцензії. Здобувачі зобов’язані в повному обсязі звільнити Учасників VGF від усіх Претензій третіх осіб, що прямо чи побічно пов’язані з порушенням цієї заяви. 
 • Здобувачі згодні на використання їхніх імен чи зображень у рекламі без попередження або додаткової компенсації за винятком заборонених законом випадків. Переможець підтверджує, що VGF має право оприлюднити й транслювати ім’я переможця, його голос і зображення, повідомляти про те, що він виграв Конкурс, а також будь-які пов’язані із цим дані. VGF не зобов’язаний пов’язувати Заявку зі Здобувачем, який її надав. 
 • На розсуд VGF Претендента можуть попросити надати підтвердження дотримання будь-якого зі справжніх «Положень та умов».
 • Будь-які персональні дані, не включені в матеріали Заявки та зібрані у зв’язку із цим Конкурсом, служать виключно в цілях організації проведення Конкурсу та будуть використані, зібрані та збережені відповідно до Політики конфіденційності VGF, з якою можна ознайомитися на сайті https:// www .varkeygemsfoundation.org/ privacy. 
 • Переможці несуть одноосібну відповідальність за всі податки, що виникають у зв’язку з їх участю в конкурсі. VGF буде повідомляти або здійснювати утримання за будь- якими індивідуальними виграшами відповідно до чинного законодавства. 
 • VGF залишає за собою право скасувати Конкурс без вручення Премії, якщо жоден відповідний до критерій переможець не затребує Премію у встановлений термін. 
 • Незалежно від будь-яких інших положень цих «Положень та умов» VGF залишає за собою право: відмовитися від виплати будь-якої або всієї суми Премії та/або вимагати від переможця повернення будь-якої суми Премії, уже виплаченої йому, якщо в будь-який час після присудження Премії переможцю буде виявлено, що: певна частина матеріалів Заявки була сфальсифікована чи недостовірна за будь-якої іншої причини, переможець не мав права на участь у Конкурсі або були порушені певні «Положення та умови» у будь-який інший спосіб. 
 • Справжні «Положення та умови» можуть бути змінені фондом VGF виключно на його розсуд. 
 • Конкурс не має сили в заборонених або обмежених законом випадках. Кожне з «Положень і умов» регулює чинне законодавство. 
 • Цей Конкурс, а також справжні «Положення та умови» регулюють закони Англії та Уельсу без урахування принципів колізійного права. Будь-які претензії або суперечки, що виникають або пов’язані з цим Конкурсом чи чинними «Положеннями та умовами», підлягають розгляду в англійських судах, що володіють неексклюзивною юрисдикцією.