+3 (725) 971-51-45 :: +38 (097) 75-67-398 :: geddiscovery@gmail.com

Модель методики підвищення внутрішньої мотивації школярів щодо вивчення біології за допомогою моніторингу

Дата публікації: . Надруковано у Народний спікер v2Конкурсант: Лашина Тетяна ПавлівнаПровідна ідея:           Мотивація учнів на уроках біології, як і проведення самих уроків досягнуть своєї мети, коли мотиви самовизначення і самоудосконалення учнів будуть на високому рівні.

Новизна: Системний підхід моніторингу внутрішньої та зовнішньої мотивації  щодо вивчення біології

Оригінальність ідеї, форм, методів: Запропонована власна система діагностики мотивації до вивчення предмету та низка вправ, педагогічних прийомів, що дозволяють формувати й розвивати внутрішню мотивацію

 

Паспорт моніторингового дослідження

Актуальність дослідження зумовлена необхідністю розкриття зв’язків внутрішньої мотивації школярів щодо підвищення ефективності виконання навчальних завдань.

Метою даного моніторингового дослідження на основі відстеження та оцінки мотивації вивчення біології є запровадження методики підвищення внутрішньої мотивації школярів щодо вивчення предмету

Завдання моніторингового дослідження: визначення мотивації вивчення біології сучасними школярами.

Об’єкт дослідження: моніторинг мотивації, що спрямовує вивчення біології

Предмет дослідження: мотивація вивчення біології учнями НВК

Суб’єкт дослідження: вчитель біології , який уклав анкету для анкетування учнів 6 – 11 класів з метою з’ясування вибору мотивації учнів до вивчення біології.

Для проведення моніторингового дослідження були використані такі методи наукового дослідження:  анкетування, опитування, спостереження за реакціями учнів під час заняття, бесіди з учнями для виявлення особового відношення їх до проблеми навчальної діяльності.

Засоби первинної обробки даних – підсумкова таблиця.

Засоби ілюстрування результатів – діаграма.

 

Практичне значення отриманих результатів полягає  в можливості їхнього врахування при плануванні, організації та проведені класних та позакласних занять з біології.