+3 (725) 971-51-45 :: +38 (097) 75-67-398 :: geddiscovery@gmail.com

«Формування інформаційно - комунікаційних та здоров’язбережувальних компетентностей молодших школярів» (за проектом «Розумники» (Smart Kids)

Дата публікації: . Надруковано у Народний спікер v2Конкурсант: Юлія Багінська    Наше сьогодення потребує гнучкості мислення та креативного підходу до вирішення сучасних проблем. Інноваційний підхід у навчанні школярів - це фундамент для розвитку суспільства в майбутньому. Тому впровадження у навчальний процес ІТ технологій сприяє творчому пошуку, підвищує рівень знань та пізнавальну активність школярів.

   Перед сучасною школою стоїть два основних завдання: виростити здорову особистість та забезпечити її адаптацію в сучасному інформаційному суспільстві. Запорука успішної соціалізації учнів – це формування ключових компетентностей. Серед ключових компетентностей освіти важливе місце займають інформаційно-комунікаційні та здоров’язбережувальні.  Учень, який навчається в сучасній школі – це особистість, у якої мають бути сформовані всі ключові компетентності. Успішність та ефективність формування компетентностей учнів залежить від форм та методів організації навчально-виховного процесу.

На допомогу звичайному зошиту і підручнику має прийти новітній, сучасний засіб навчання – шкільний інтегрований  комп’ютер – нетбук та освітній простір нового покоління з педагогічними електронними ресурсами. Саме при таких умовах і з таким середовищем у дітей формуватимуться уміння, які необхідні людині XXI століття.