+3 (725) 971-51-45 :: +38 (097) 75-67-398 :: geddiscovery@gmail.com

«Застосування інноваційних технологій на уроках інформатики »

Дата публікації: . Надруковано у Народний спікер v2Конкурсант: Чикивдя Ганна Михайлівна  Найефективнішим засобом досягнення поставленої мети є інноваційні технології. Але, на мою думку,  серед всього розмаїття інноваційних технологій, сучасний педагог повинен вибрати те «зерно», що дасть змогу створити свою міні-методику. А у творчого вчителя й учні прагнуть до творчості.

     В своїй роботі намагаюся поєднувати різні методи, прийоми та технології, а саме, технологію інтерактивного навчання, групову і проектну технологію.

 Впровадження інтерактивних технологій не самоціль, а засіб порозуміння, зняття з душі дитини почуття страху, зробити її розкутою, навіяти впевненість у своїх силах, налаштувати на успіх, виявити здібності та творчість .

 Психологи запевняють, що під час занять учні повинні спілкуватися один з одним, перемовлятися, обмінюватися думками. Тільки в такий спосіб учень набуває самоповаги, самобутності, активізується його пізнавальна і творча діяльність. В процесі співпраці виробляються правила спілкування, які зберігаються і в поведінці вже дорослої людини. А цю мету можна досягти використовуючи, в першу чергу, роботу в групах.

 Кожен учасник групи виконує конкретне навчальне завдання і має змогу виступити як у ролі вчителя, так і учня. Це сприятливі умови для розвитку самореалізації учня.

   Моя роль у цей час полягає в створенні позитивних реакцій в групі на виступи дітей, у підтримці  відповідної поведінки дитини та в стимулюванні партнерського навчання.

 Останнім часом зацікавилася методом проектів. Ця педагогічна технологія імпонує мені тим, що вона зорієнтована на здобуття учнями нових знань шляхом самоосвіти, враховує індивідуальні особливості учнів, рівень розвитку їх здібностей та сформованого досвіду. А це все сприяє розвитку творчої активності учнів. Адже відбувається відхід від традиційних форм уроку, надається свобода у виборі теми, методів, форм роботи .

При використанні проектної діяльності відбувається також взаємозв’язок з іншими предметами.

При підведенні підсумків роботи над проектом учні вчаться критично оцінювати свої досягнення, аналізувати і виділяти головне у вивченому, доводити свою думку. Готова до спілкування з колегами...