+3 (725) 971-51-45 :: +38 (097) 75-67-398 :: geddiscovery@gmail.com

Переможці першого туру

Дата публікації: . Надруковано у Новини сайту

Формуємо творчу особистість: три кроки до успіху
http://geddiscovery.net/narodnyi-spiker/anotatsii-na-konkurs-2017-2018/254-formuiemo-tvorchu-osobystist-try-kroky-do-uspikhu 

«Педагог і місто тисячі дітей» або як об’єднати в одному сценарії учнів,досягнення і щасливі нейрони
http://geddiscovery.net/narodnyi-spiker/anotatsii-na-konkurs-2017-2018/228-pedahoh-i-misto-tysiachi-ditei-abo-iak-obiednaty-v-odnomu-stsenarii-uchniv-dosiahnennia-i-shchaslyvi-neirony

Як написати твір-роздум ЗНО на максимальну кількість балів?
http://geddiscovery.net/narodnyi-spiker/anotatsii-na-konkurs-2017-2018/281-yak-napysaty-tvir-rozdum-zno-na-maksymalnu-kilkist-baliv

Використання методів "Мнемотехніки" у початковій школ
http://geddiscovery.net/narodnyi-spiker/anotatsii-na-konkurs-2017-2018/230-vykorystannia-metodiv-mnemotekhniky-u-pochatkovii-shkoli

"Як зацікавити учнів працювати у зошиті? Інтерактивні вправи з використанням Інтернету і без нього"
http://geddiscovery.net/narodnyi-spiker/anotatsii-na-konkurs-2017-2018/241-yak-zatsikavyty-uchniv-pratsiuvaty-u-zoshyti-interaktyvni-vpravy-z-vykorystanniam-internetu-i-bez-noho

Використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках, або Як не бути динозавром в освітньому просторі
http://geddiscovery.net/narodnyi-spiker/anotatsii-na-konkurs-2017-2018/286-vykorystannia-informatsiino-komunikatsiinykh-tekhnolohii-na-urokakh-abo-yak-ne-buty-dynozavrom-v-osvitnomu-prostori

Чому діти не хочуть ходити до школи або як реанімувати українську освіту
http://geddiscovery.net/narodnyi-spiker/anotatsii-na-konkurs-2017-2018/261-chomu-dity-ne-khochut-khodyty-do-shkoly-abo-iak-reanimuvaty-ukrainsku-osvitu

Як запалити вогник в очах
http://geddiscovery.net/narodnyi-spiker/anotatsii-na-konkurs-2017-2018/242-yak-zapalyty-vohnyk-v-ochakh

Інтерактивні методи та прийоми на уроках математики
http://geddiscovery.net/narodnyi-spiker/anotatsii-na-konkurs-2017-2018/263-interaktyvni-metody-ta-pryiomy-na-urokakh-matematyky

Мобільне тестування та опитування
http://geddiscovery.net/narodnyi-spiker/anotatsii-na-konkurs-2017-2018/291-mobilne-testuvannia-ta-opytuvannia

МУЛЬТИПЛІКАЦІЯ, ЯК ЗАСІБ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
http://geddiscovery.net/narodnyi-spiker/anotatsii-na-konkurs-2017-2018/252-multyplikatsiya-yak-zasib-vizualizatsiyi-navchalnoho-protsesu

Створення презентацій Sway та їх застосування в освітньому процесі
http://geddiscovery.net/narodnyi-spiker/anotatsii-na-konkurs-2017-2018/229-stvorennia-prezentatsii-sway-ta-ikh-zastosuvannia-v-osvitnomu-protsesi

побудова блогосфери у Криворізькому професійному будівельному ліцеї
http://geddiscovery.net/narodnyi-spiker/anotatsii-na-konkurs-2017-2018/219-pobudova-blohosfery-u-kryvorizkomu-profesiinomu-budivelnomu-litsei

Як,працюючи у малокомплектному сільському навчальному закладі, виходити з учнями за межі та виховувати конкурентноспроможну особистість.
http://geddiscovery.net/narodnyi-spiker/anotatsii-na-konkurs-2017-2018/246-yak-pratsiuiuchy-u-malokomplektnomu-silskomu-navchalnomu-zakladi-vykhodyty-z-uchniamy-za-mezhi-ta-vykhovuvaty-konkurentnospromozhnu-osobystist

Формуємо творчу особистість: три кроки до успіху - дубль, робота вже є у списку переможців
http://geddiscovery.net/narodnyi-spiker/anotatsii-na-konkurs-2017-2018/254-formuiemo-tvorchu-osobystist-try-krokydo-uspikhu

Як креативно мотивувати батьків молодшої ланки до співпраці в умовах НУШ
http://geddiscovery.net/narodnyi-spiker/anotatsii-na-konkurs-2017-2018/270-yak-kreatyvno-motyvuvaty-batkiv-molodshoi-lanky-do-apivpratsi-v-umovakh-nush

Секрети молодого вчителя
http://geddiscovery.net/narodnyi-spiker/anotatsii-na-konkurs-2017-2018/243-sekrety-molodoho-vchytelia

Smartфон = Smart учень
http://geddiscovery.net/narodnyi-spiker/anotatsii-na-konkurs-2017-2018/274-smartfon-smart-uchen

Педагогіка партнерства - ефективна форма взаємодії та саморегуляції
http://geddiscovery.net/narodnyi-spiker/anotatsii-na-konkurs-2017-2018/297-pedahohika-partnerstva-efektyvna-forma-vzaiemodii-ta-samorehuliatsii

Реалізація системно-діяльнісного підходу до навчання учнів у початковій школі на засадах педагогіки партнерства
http://geddiscovery.net/narodnyi-spiker/anotatsii-na-konkurs-2017-2018/233-realizatsiia-systemno-diialnisnoho-pidkhodu-do-navchannia-uchniv-u-pochatkovii-shkoli-na-zasadakh-ped

Повір у себе! - вітаємо ще одного переможця першого туру!!!
http://geddiscovery.net/narodnyi-spiker/anotatsii-na-konkurs-2017-2018/279-povir-u-sebe

Кількість лайків за роботи:

25487283 1979593758725146 4848759304134871733 o

 Підсумки першого туру конкурсу:

При підведенні результатів першого туру конкурсу виявилася прикра ситуація, коли лічильник кількості перепостів на сайті висвітлює інші показники від офіційної статистики. Розглянемо це питання. Нагадуємо, що за умовами конкурсу, вашим фанатам потрібно було зайти на сайт та поділитися вашою анотацією на своїй сторінці в соцмережі. ОДИН ГОЛОС - ОДНЕ ПОШИРЕННЯ! Підрахунок голосів проводиться при натисканні значків соцмереж ТІЛЬКИ на червоному прямокутнику нижче вашої анотації!!! (Це чітко прописано в умовах конкурсу). Саме за перепости у соцмережі через червоний блок під вашою роботою проводиться підсумок, тому що саме цей блок надає статистичні дані, на відміну від універсального бокового блоку соціальних мереж (він може надавати неповну інформацію по перепостам, та, навіть, зараховувати кліки на соцмережі, без подальшого перепосту) Тобто статистика показує реальні результати, а сайт кількість можливих публікацій або просто кліків.   

  

Шановні колеги, щиро вам дякуємо за увагу до конкурсу «Народний СпікерV3», вітаємо вас із новорічними святами! Бажаємо успіхів та натхнення!